W roku 2019 tematami przedsięwzięcia adresowanego do dzieci i młodzieży, są: metal i plastyka.

Ideą zajęć jest profilaktyka uzależnień, wskazanie alternatywy w wyborze zachowań i postaw oraz rozwijanie i wzmacnianie osobowości.

Projekt obejmuje spotkania ze specjalistą w dziedzinie profilaktyki uzależnień, prelekcje o metalu jako materiale w sztukach plastycznych oraz działania twórcze z zastosowaniem materiałów metalowych.

Warsztaty będą prowadzone do 20 listopada 2019.

Informacja o warsztatach: www.wloclawek.pl.