Po wiosennych bratkach, teraz pelargonie, surfinie, różne gatunki begonii, ale także gipsówka, niecierpek, bakopa czy wilec dostępne są w sprzedaży detalicznej i hurtowej.

Rośliny można zakupić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30 przy siedzibie PGK Saniko (ul. Komunalna 4).

Informacja na ten temat: www.saniko.com.pl.