Dziś, tj. 13 maja 2019 roku o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej rusza wiosenny cykl szkoleń pn. „Identyfikacja lokalnych liderów i wsparcie ich przez tutoring”.

Zajęcia kierowane są do przedstawicieli organizacji pozarządowych i koordynatorów wolontariatu, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kompetencje w zakresie szeroko pojętego przywództwa organizacyjnego. Zagadnienia podejmowane podczas szkolenia znajdują szczególne zastosowanie w planowaniu projektowym osób, które realizując się na płaszczyźnie społecznej chciałyby podjąć kroki wspomagające rozwój osobisty.

Całość szkolenia zostanie podzielona na trzy obszary dotyczące: wiedzy, umiejętności i postaw. Tak, by każdy z uczestników mógł w nim odnaleźć aspekty najbardziej dla niego istotne.

Pełna informacja na ten temat: cop.wloclawek.pl.