(link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy, że w dniu dzisiejszym na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku powołany został Pan Sławomir Paździerski.

Głównymi, statutowymi zadaniami Kierownika SPZPS jest zarządzanie zakładem pracy, organizowanie realizacji celów i zadań SPZPS oraz jego reprezentowanie na zewnątrz.

Pan Sławomir Paździerski posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych. W przeszłości zajmował kierownicze stanowisko, między innymi w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku. Pełnienie funkcji Dyrektora SPZPS we Włocławku rozpoczął od spotkania ze Starostą Włocławskim – Romanem Gołębiewskim, podczas którego omówiono szczegóły współpracy i możliwości rozwoju jednostki.

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku jest podmiotem działalności leczniczej, którego podmiotem tworzącym jest Powiat Włocławski. Celem statutowym działalności SPZPS jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz promocji zdrowia.

Zdjęcia: