Liczba nauczycieli w placówkach – 1311

Liczba nauczycieli przystępujących do strajku – 1152

Liczba nauczycieli, którzy nie przystąpili do strajku i zgłosili gotowość do pracy - 159

Strajkujący nauczyciele procentowo – 84,89 %

Liczba dzieci w placówkach – 87


Pracownicy administracji i obsługi, którzy przystąpili do strajku – 125

Pracownicy administracji i obsługi, którzy zgłosili gotowość do pracy – 468

Strajkujący pracownicy administracji i obsługi procentowo – 20,09 %


Liczba dzieci w świetlicach środowiskowych i placówkach kultury - 164