Liczba nauczycieli w placówkach – 909

Liczba nauczycieli przystępujących do strajku – 752

Liczba nauczycieli, którzy nie przystąpili do strajku i zgłosili gotowość do pracy - 157

Strajkujący nauczyciele procentowo – 81,69 %

Liczba dzieci w placówkach – 139


Pracownicy administracji i obsługi, którzy przystąpili do strajku – 128

Pracownicy administracji i obsługi, którzy zgłosili gotowość do pracy – 439

Strajkujący pracownicy administracji i obsługi procentowo – 21,28 %


Liczba dzieci w świetlicach środowiskowych i placówkach kultury - 40