Liczba nauczycieli w placówkach – 1318

Liczba nauczycieli przystępujących do strajku – 1156

Liczba nauczycieli, którzy nie przystąpili do strajku i zgłosili gotowość do pracy - 162

Strajkujący nauczyciele procentowo – 84,79 %

Liczba dzieci w placówkach – 97


Pracownicy administracji i obsługi, którzy przystąpili do strajku – 130

Pracownicy administracji i obsługi, którzy zgłosili gotowość do pracy – 486

Strajkujący pracownicy administracji i obsługi procentowo – 20,40 %


Liczba dzieci korzystających ze świetlic środowiskowych i placówek kultury: 159