O godz. 17.00 prezydent Włocławka Marek Wojtkowski spotka się z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Willowej.

Ostatnie spotkanie odbędzie się 12 kwietnia o godz. 17.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a.

Podczas spotkań jest dostępny kącik dla dzieci. Zapraszamy do udziału.